Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ

Archive

Կոռուպցիան և հակակոռուպցիոն պայքարը Հայաստանում․ ընդհանուր իրավիճակի նկարագիր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի 2013 թվականի Հակակոռուպցիոն տեղեկատուին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ 
Read More