• January 24, 2024

Օլիգարխ թե՞ պրոռեկտորի ընտանիք

Օլիգարխ թե՞ պրոռեկտորի ընտանիք
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի պրոռեկտոր/ փոխտնօրեն Աշոտ Ղազարյանի և նրա տիկնոջ՝ նույն Համալսարանի աշխատակից Անահիտ Ղազարյանի գույքերը։
1․ ք․Երևան, Կենտրոն, Դեմիրճյան փ․, 1շ․ ավտոկայանատեղի 33
2․ ք․Երևան, Կենտրոն, Դեմիրճյան փ․12-14, 18 բն․
3․ ք․Երևան, Կենտրոն, Դեմիրճյան փ․1շ․, 36 բն․
4․ ք․Երևան, Կենտրոն,Աբովյան փ․ 21 շ․10 և 11 բն․
5․ ք․Երևան, Արաբկիր, Կոմիտասի պողոտա 38/3 շ․ բն․26
6․ ք․Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիսյան փ․ 4շ․ բն․48
7․ Կոտայքի մարզ, Ջրվեժ, գ․Ձորաղբյուր, այգետնակ թիվ 11
8․ Գեղարքունիքի մարզ, Ճամբարակ, գ․Շողակաթ, բնակելի/սեփականություն
Հիշեցնենք, որ Հակակոռուպցիոն բլոգ/Anticorruption Blog հունվարի 12-ին անդրադարձել էր Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի փոխտնօրեն Աշոտ Ղազարյանի կողմից պետությանը վճարվելիք հարկերից խուսափմանը։