• May 21, 2021

Պահանջում ենք առանց հանրաքվեի փաստաթուղթ չստորագրել

Պահանջում ենք առանց հանրաքվեի փաստաթուղթ չստորագրել

Պահանջում ենք


Ոչ մի փաստաթուղթ, որը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, ճանապարհներին և սահմանների փոփոխմանը չպետք է ստորագրվի առանց հանրային քննարկման և հասարակության մեծամասնության հավանությունը ստանալու:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերը պետք է լուծվեն բացառապես հանրաքվեի միջոցով, դա նաև «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջն է։

https://www.change.org/p/%D5%B0%D5%B0-%D5%AB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D6%84%D5%BE%D5%A5%D5%AB-%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A9-%D5%B9%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D5%AC?recruiter=339585247&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition&recruited_by_id=ec2d2090-2614-11e5-85f2-c14f3c1e5b26&utm_content=fht-28988969-ru-ru%3A0