• November 10, 2021

Հրապարակվեցին քրեական մասնագիտացման դատավորների թեկնածուների գրավոր քննության արդյունքները

Հրապարակվեցին քրեական մասնագիտացման դատավորների թեկնածուների գրավոր քննության արդյունքները

Բարձրագույն դատական խորհրդում հրապարակվեցին քրեական մասնագիտացման բաժնի համալրման նպատակով սույն թվականի նոյեմբերի 7-ին անցկացված որակավորման գրավոր քննության արդյունքները:  Քննությանը մասնակցել է 47 հավակնորդ:

Բարձրագույն դատական խորհրդի 13.09.2021 թվականի §Որակավորման գրավոր քննության ձևը, քննական հարցերի կառուցվածքի և բովանդակության նվազագույն պահանջները և առաջադրանքների տարբերակների քանակը,  որակավորման գրավոր քննության հարցերի մշակման կարգը, որակավորման գրավոր քննության կազմակերպման և անցկացման կարգը, քննական աշխատանքները ստուգելու և գնահատելու կարգը, գնահատման չափորոշիչները և գնահատման սանդղակը, որակավորման գրավոր քննության արդյունքներով նվազագույն անցողիկ միավորը և որակավորման գրավոր քննության արդյունքների ստուգաթերթի ձևը, քննության արդյունքների բողոքարկման և հանձնաժողովի ձևավորման կարգը սահմանելու մասին¦ թիվ ԲԴԽ-73-Ո-175 որոշման Հավելված 4-ի 20-րդ կետի համաձայն՝ գրավոր քննության հանրագումարային արդյունքներով նվազագույն անցողիկ միավոր է համարվում 48-ը, ընդ որում` (…) քրեական մասնագիտացման բաժնի հավակնորդը պարտադիր պետք է հավաքի նյութական իրավունքի թեստերի համար՝ 24 միավոր և դատավարական իրավունքի