• November 27, 2022

Հանդիպում փաստաբանի հետ. «Մարդկանց թրաֆիքինգն ու շահագործումը ՀՀ-ում»

Հանդիպում փաստաբանի հետ. «Մարդկանց թրաֆիքինգն ու շահագործումը ՀՀ-ում»
Հանդիպում ԻԳԹ դոցենտ, փաստաբան Դ․ Թումասյանի հետ. «Մարդկանց թրաֆիքինգն ու շահագործումը ՀՀ-ում»