• August 3, 2018

Կոռուպցիան և հակակոռուպցիոն պայքարը Հայաստանում․ ընդհանուր իրավիճակի նկարագիր

Կոռուպցիան և հակակոռուպցիոն պայքարը Հայաստանում․ ընդհանուր իրավիճակի նկարագիր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի 2013 թվականի Հակակոռուպցիոն տեղեկատուին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։