• November 7, 2022

Կա նույնիսկ ատրճանակի կոթով հարվածելու տվյալ. ի հայտ է եկել Պողոս Պողոսյանի սպանության նոր հանգամանք

Կա նույնիսկ ատրճանակի կոթով հարվածելու տվյալ. ի հայտ է եկել Պողոս Պողոսյանի սպանության նոր հանգամանք

Կա նույնիսկ ատրճանակի կոթով հարվածելու տվյալ. ի հայտ է եկել Պողոս Պողոսյանի սպանության նոր հանգամանք

Ամբողջական հոդվածը սկզբնաղբյուրով ՝1lurer.am