• August 23, 2023

«Երեխաների նկատմամբ բռնությունների դեմ պայքարի իրավական կարգավորումները ՀՀ-ում և դրանց կիրառումը»

«Երեխաների նկատմամբ բռնությունների դեմ պայքարի իրավական կարգավորումները ՀՀ-ում և դրանց կիրառումը»

Զրուցում ենք փաստաբան, երեխաների պաշտպանության միջազգային փորձագետ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, Դ․ Թումասյանի հետ