Դատավորների թեկնածուները քննություն են հանձնում․ ԲԴԽ

Դատավորների թեկնածուները քննություն են հանձնում․ ԲԴԽ

Տեղի է ունենում դատավորների թեկնածուների ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժնի մինչդատական քրեական վարույթի նկատմամբ

դատական վերահսկողության գործերի և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու մասին միջնորդությունների ենթաբաժնի արտահերթ համալրման նպատակով որակավորման գրավոր քննությունը:

 

https://www.facebook.com/439137872934527/videos/1413438555722495

https://www.facebook.com/439137872934527/videos/557909751903981

 

https://www.facebook.com/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6-%D5%A4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4-The-Supreme-Judicial-Council-of-RA-439137872934527/