• August 2, 2019

Գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի սպանությունը՝ օրը ցերեկով, սեփական աշխատասենյակում

Գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի սպանությունը՝ օրը ցերեկով, սեփական աշխատասենյակում

Գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի սպանությունը՝ օրը ցերեկով, սեփական աշխատասենյակում

 

© Azatutyun.am

Oգտագործվել է  լուսանկար  photolure.am